?-ఆనంద సిద్దేశ్వరా , ?-ఈశ్వరీ వరద చెన్నరామ , ?-ఏకాంతవీర సొత్తిళ , ?-ఏకోరామేశ్వర లింగ , ?-గురువరపు విరూపాక్షుడు , ?-జంగమలింగప్రభు , ?-త్రైలోచన మనోహర మాణికేశ్వర లింగ , ?-నంజుండ శివ , ?-ఏకాంత చెన్నసోమేశ్వరి , ?-నిజముక్తి రామేశ్వర , ?-నిర్ధనప్రియ రామేశ్వరా , ?-మర్కటేశ్వర , ?-మహాలింగ్ వీరరామేశ్వర , కరస్థల మల్లికార్జునదేవుడు , కాడ సిద్దేశ్వరుడు , కుష్టగి కరిబసవేశ్వరుడు , గణదాసి వీరన్న , గురు సిద్ధిదేవుడు , గుహేశ్వరయ్య , గోణి మారయ్య , చెన్నయ్య , జక్కణయ్య వచనాలు


?- : తెలియని శరణులను సూచిస్తుంది (? -Indicates Unknown Sharana)
సూచిక (index)

వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousహావినహాళు కల్లయ్య వచనాలుసిద్ధలింగ శివయోగి వచనాలుNext
*