వీరగొల్లాళుడు

మకుటం వీరబీరేశ్వర
కాయకం: గొర్రేలు కాయడం.

రాయి లింగము కాదు ఉలి మొనకు పగిలింది
మాను (చెట్టు) దేవుడుకాదు మంటలో కాలింది
మన్ను దేవుడు కాదు నీటిచుక్కకు కరగింది
ఇట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకొన్న చిత్తం దేవుడు కాదు
అవయవ చేష్టల మొత్తానికి లోనై సత్వం కోల్పోయింది
ఇలా వుండి పోయిందిపోగా మిగిలిన వస్తువు అదేదంటే
కన్న, కన్నవాళ్ళకు చేయిచాపక
పూనిన వ్రతంలో మరొకటి కలపక
విశ్వాసం గ్రహించి నిలువగల్గితే, ఆ నిజలింగం కాక
మరొకటి మరొకటి అని వెదుకక నిల్చిన వాడే సర్వాంగలింగి
వీర బీరేశ్వర లింగానికి లోనైన శరణుడు. /2027 [1]

వీరగొల్లాళుడు: ఇతడు (విజాపురం) విజయపుర జిల్లా సిందిగి తాలూకాలోని గోలగేరి (గొల్లగేరి)కి చెందినవాడు. అసలు పేరు కాటకూట. కురుమ జాతీయుడైన ఈయన కాయకం గొర్రేలు కాయడం. కాలం క్రీ. శ. 1160 భక్తుడుగా చాల ప్రసిద్ధిగాంచాడు. కావ్య-పురాణాల్లోని కెక్కినదీతని కథ. వీరబీరేశ్వర అంకితముద్రతో నున్న ఇతని 10 వచనాలు దొరికాయి. ఇతని. కురమ జీవనవిధానం వచనాల్లో దట్టంగా అలుముకొన్నది. ముగ్ధభక్తుడైన ఇతడు తన సరళమైన నడనుడులతో సామాన్యుల మనస్సులో చక్కటిముద్ర వేశాడు. గోలగేరిలో ఇతనికో ఆలయం వుంది ప్రతి ఏడూ జాతర జరుగుతుంది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమనుముని గుమ్మట దేవుడువేదమూర్తి సంగణ్ణNext
*