సిద్ధ బుద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ

మకుటం భీమేశ్వర

వ్రతభ్రష్టుని, లింగబాహ్యుని చూసినప్పుడు
చచ్చిన కుక్కను కాకిని చూసినట్లు
వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు భీమేశ్వరా / 1350 [1]

సిద్ధ బుద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ: మగడు సిద్ధ బుద్ధయ్య. కాలం క్రీ. శ. 1160 "భీమేశ్వర" అంకితముద్రతో 1 వచనం మాత్రం లభించింది. గణాచారుల నిష్ఠుర భావజాలంతో వ్రతభ్రష్టుల లింగబాహ్యుల విమర్శ తీవ్రంగా వుంది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousతెలుగేశ మసనయ్యశివలెంక మంచన్నNext
*