శివలెంక మంచన్న

మకుటం ఈశాన్యమూర్తి మల్లికార్జునలింగ

పరధనాన్ని వద్దనడమే వ్రతం
పరస్త్రీలను కూడకుండా వుండడమే శీలం
ఈ ప్రాణిని చంపకుండా వుండడమే నేమం
సత్యాసత్యాల మరచివుండటమే నిత్యనేమం
ఇది ఈశాన్యమూర్తి మల్లికార్జున లింగమనకు సందేహంలేని వ్రతం /2039 [1]

శివలెంక మంచన్న: ఆరాధ్య పండిత పరంపరకు చెందిన ఈయన మూలస్థలం కాశి. కల్యాణానికి వచ్చి శరణుడౌతాడు. ఉరిలింగదేవుడు ఈయనకి శిష్యుడు, "ఈశాన్యమూర్తి మల్లికార్జునలింగ" అన్న అంకితముద్రతో 132 వచనాలు ఈయనవి లభించినవి. ఇతడు పరవాదులను వాదంలో ఓడించి శివపారమ్యతను ఊగ్ఘడిస్తూ చాలా ప్రాంతాలు సంచారం చేసినట్లు కొన్ని పురాణాల్లో తెలుపబడింది. అష్టావరణాలు, షట్-స్థలతత్వం, వ్రతాచారాల అవసరం ఈయన వచనాల్లో వ్యాపకంగా కానవస్తుంది. దొంగ గురువుల విమర్శ కాయక దాసోహాల వివరణలు కూడ వీటిలో చొటచేసుకొన్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousసిద్ధ బుద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మషణ్ముఖస్వామిNext
*