మాదార (మాదిగ) ధూళయ్య

మకుటం కామధూమ ధూళేశ్వర
కాయకం: పాదరక్షలు తయారించడం (cobbler)

సత్య శుద్ధ కాయకమును చేసి తెచ్చి
వంచన లేక ప్రపంచమును మరచి
నిత్యజంగమ దాసోహమును చేయు
సద్భక్తుని హృదయంలో అచ్చొతినట్లున్నాడు
కామ ధూమ ధూళేశ్వరుడు! - మాదార ధూళయ్య/1938 [1]

మాదార (మాదిగ) ధూళయ్య: పాదరక్షలు తయారి కాయకం చెపట్టిన ఈయన తండ్రి కక్కయ్య, తల్లి నులిదేవి, బార్య దారుకి కాలం క్రీ.శ.1160 ఒక బ్రాహ్మణుని కుష్టురోగాన్ని నివారించాడన్న సంగతి ఈతని చరిత్ర నుండి తెలియవస్తోంది. కాయకంలోనే దేవుణ్ణి సాక్షాత్కరింపజేసికొన్న దేవభక్తుడితడు. "కామధూమ ధూళేశ్వర" అనే అంకిత ముద్రతో 106 వచనాలను రచించివున్నాడు. కాయక మహాత్మ్యం, జ్ఞాన-మోక్షాల స్వరూపం, భక్తి శ్రేష్ఠతను అవి తెలుపుతాయి. వృత్తి పదజాలం, వెడగుభాష, అలంకారికశైలి ఈ వచనాల విశిష్టతను చాటి చెబుతున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమడివాళ మాచిదేవుడుమాదార (మాదిగ) చెన్నయ్యNext
*