చందిమరసు

మకుటం సిమ్మలెగెయ చెన్నరామ
కాయకం: రాట్నం నుండి నూలు వడకడం.

చంద్రుని వెలుగులో చంద్రుణ్ణి
సూర్యుని వెలుగులో సూర్యుణ్ణ
దీపం వెలుగులో దీపాన్ని చూడగలిగినట్టు
తన వెలుగులో తననే చూడగల్గే
నీ స్వరూపం నీవే
సిమ్మలిగె చెన్నరామా /1683 [1]

చందిమరసు: బసవన కాలానికి ఈయన వృద్ధడు. కాలం క్రి.శ.1160. కృష్ణా నది తీరపు చిమ్మలగె ఈతని పుట్టూరు. గురువు నిజగుణ శివయోగి. మూలత: బ్రాహ్మడైన ఈతడు తన గురువు నుండి దీక్ష స్వకరించి శరణుడైనాడు. అంకితముద్ర "సిమ్మలెగెయ చెన్నరామ" అని 157 వచనాలు దొరికాయి వీటిలో ఎరుక, ఆత్మజ్ఞానం, శరణస్థుతి అనుభావం చిక్కని మీగడలా గడ్డగట్టివున్నాయి.

దారిబట్టి వెళ్తున్న మనిషి ఒకడు
పులి, కార్చిచ్చు, రక్కసి, అడవి ఏనుగులు
నాల్గు దిశల్లో తరుముకు రాగా
భయంతో దిక్కుతోచక
బావిని చూసి, తలవంచి పడేవేళ
పాముని చూసి, ఎలుక కొరికిన తీగ పట్టుకుని నిల్చోగా
తేనెటీగ ఒంటిపై ప్రాకి
ముక్కుకొసపై ఒక్కబొట్టు తేనె రాల్చగా
ఆ మధువును చూసి, పడిన కష్టాలనంతా మరిచి
నాలుక కొసతో ఆ తేనెను నాకినట్టుగా
ఈ సంసార సుఖాన్ని లోతుగా చూస్తే అది దు:ఖసాగరం
దాన్ని తెలిసి తెలిసీ అన్ని విషయాలలో సుఖమిలాంటిదని
నిర్విషయియై నిల్చున్న మూర్తి నీవె
సిమ్మలిగె చెన్నరామా /1699 [1]

తనదైతేనేమి, ఇతరులదైతేనేమి అద్దం?
తన రూపం కన్పిస్తే చాలదా?
సద్గురువెవరైతేనేమి?
తనను తెలిసికొనజేస్తే చాలదా?
సిమ్మలిగె చెన్నరామా /1693 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఉరిలింగ పెద్దిచెన్నబసవన్నNext
*