ఆనందయ్య

మకుటం: ఆనంద సింధు రామేశ్వరా

స్థావర లింగాన్ని పట్టి మారికి గురియౌతారు
ఘోసిగొని జన్మజన్మల్లో వస్తారు
ఈశ్వరుని చూస్తానన్నది ఉట్టి ఆశ
ఈ దోషులను
ఆనందసింధు రామేశ్వరుడు అసహ్యించుకొంటాడు / 1518 [1]

ఆనందయ్య: కాలం క్రి.శ.1650. ఆనంద సింధు రామేశ్వరా అన్న అంకితముద్రతో దొరికిన రెండు వచనాలలోనూ వైరాగ్యంపాలు హెచ్చుగావుంది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఆదయ్యఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) మారయ్యNext
*