అముగే దేవయ్య

మకుటం సిద్ధ సోమనాథ
కాయకం: బట్టలు నేయడం

శివుని తలుస్తే భవం పోతుందన్న
అపవాదుల మాట వినకూడదు
చెప్పకండయ్యా
జ్యోతిని తలుస్తే చీకటి పోతుందా?
ఇష్టాన్నాన్ని తలుస్తే పొట్ట నిండుతుందా?
రంభను తలుస్తే కామ కలవరం అణుగుతుందా అయ్యా?
తలుస్తేకాదు, నిజం నిర్ధారించి తాను తాను కానంతవరకు
సద్గురు సిద్ధ సోమనాథ లింగాన్ని తలచరాదు /1430 {1]

అముగే దేవయ్య: ఈతని ప్రాంతం సొల్లాపురం (నేటి షోలాపూర-మహారాష్ట్ర) కాయకం బట్టలు నేయడం. పేళ్ళాం పేరు వరదాని. కాలం క్రి.శ.1160. మహారాష్ట్రలోని పుళజెలో ఈతనిని గురించిన శాసనాలు దొరికాయి. ఒక శాసనం యాదవ చక్రవర్తి సింఘణునిచే అముగెదేవయ్య పూజింపబడిన విషయం తెలుపుతుంది. మరి రెండో శాసనం "మహేశ్వరగణ కులాన్వయ దివాకర, శరణ సంతాన, సిద్ధ కులార్ణవ ప్రవర్ధన సుధాకర" అంటూ ఆతణ్ణి పొగిడింది. సొల్లాపురానికే చెందిన కపిల సిద్ధ మల్లికార్జునునిచే మూటను మొయించుకొని వెళ్ళి, సిద్ధరామునికి బుద్ధి చెప్పిన కథ కావ్యాల్లో ప్రముఖంగా తెలుపబడింది.

దుమ్ము సోకని గాలిలా
కాటుక అంటని కంటిపాపలా
జిడ్డంటని నాలుకలా
కుమ్మరి పురుగుకు మన్ను కలవనట్లు
సిద్ధ సోమనాథా
మీ శరణుడు సకల సుఖాలను
అనుభవిస్తూనే వేరుగా ఉండడు / 1431 {1]

"సిద్ధ సోమనాథ" అంకితముద్రతో నున్న ఇతని 10 వచనాలు దొరికాయి. అందులో ఇతని ఇష్టలింగ నిష్ఠ, శరణతత్వ విచారం కనిపిస్తాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅమరగుండం మల్లికార్జునుడుఅముగె రాయమ్మNext
*