అమరగుండం మల్లికార్జునుడు

మకుటం మాగుడద మల్లికార్జున

కాయమనే పట్టణానికి సత్యమనే కోటనుకట్టి
ధర్మార్థ కామ మొక్షాలనే
కావపలావాళ్ళూ లేవండి, లేవండి
భయం ఘనం, భయం ఘనం
అజ్ఞానమనే తీవ్ర తమస్సు మరీఘనం, మరీఘనం
నవద్వారాలు జాగ్రత్త చేయండి, జాగ్రత్త చేయండి
జ్ఞాన జ్యోతిని ప్రబలం చేయండి, ప్రబలం చేయండి
ఐదుగురు దొంగలు కన్నం తవ్వుతున్నారు
జాగ్రత్తగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి
జీవధనం జాగ్రత్త చేయండి, జాగ్రత్త చేయండి
భళిరా భళిరా
ఆ పట్టణ మూలస్థాన శిఖరం మీద
ద్వారాన్ని తెరచి, నడవడమే సుపథం స్వయంభునాధుని వద్దకు
దీనినెరిగి మహామహిమ మాగుడ మల్లికార్జున దేవుని వద్ద
హెచ్చరికను కోల్పోకండి హెచ్చరికను కోల్పోకండి /1422 [1]

అమరగుండం మల్లికార్జునుడు: పేరు కంటియున్న విశేషణం అమరగుండం అంటే నేటి తుమకూరు జిల్లా గుబ్బి ప్రాంతం ఈతని స్వస్థలమై వుండవచ్చును. కాలం క్రి.శ.1160. మాగుడద మల్లికార్జున అంకితముద్రతో రెండు వచనాలు లబించాయి. ఒకటి కాయమనే పట్టణాన్ని కాపాడుకోనే తీరును వివరించగా రెండో దాంటో లింగమహిమ చెప్పబడింది. రెంటిలోనూ అనుభావం ఆధ్యాత్మికత చిక్కగా ప్రకటితమైనాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం:డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅంబిగర చౌడయ్యఅముగే దేవయ్యNext
*