Previous लिंगायतमध्ये कायक समानता (कामात समानता) आम्हांस आमचे कुडलसंग असताना Next

शरणाने 'शरण' म्हणून नमस्कार करणेच भक्तीचे लक्षण

सूचीत परत (index)

शरणाने 'शरण' म्हणून नमस्कार करणेच भक्तीचे लक्षण

काय हो आलात, सर्व ठीक आहे ना म्हटल्यास,
तुमचे ऐश्वर्य उडून जाईल का ?
बसून घ्या म्हटल्यास पडेल का खळगा जमिनीस ?
तत्काळ बोलल्यास डोक्याची कवटी फुटून जाईल का ?
नाही दिलेत तरी देण्याची बुद्धीही नसेल, तर
नाक कापल्याशिवाय सोडेल का, कुडलसंगमदेव ?/112 [1]

बोलणं मोत्याच्या हारासारखं असावं.
बोलणं माणकाच्या दीप्तीसारखं असावं.
बोलणं स्फटिकाच्या शलाकेसारखं असावं.
बोलणं लिंगानेही प्रशंसा करण्यासारखं असावं.
बोलल्याप्रमाणे वागले नाही, तर
कुडलसंगमदेव कसा प्रसन्न होईल ?/260 [1]

बोल तेच ज्योतिर्लिंग, स्वरचि परतत्त्व,
ताळु-ओष्ठ संपुटच नादबिंदुकळातीत.
गुहेश्वराचे शरण बोलून सुतकी न होती, ऐक वेडे./592 [1]

शरणाने शरणाला पाहून,
'शरण' म्हणून नमस्कार करणेच भक्तीचे लक्षण,
शरणाने शरणाला पाहून,
पाय धरून वंदन करणेच भक्तीचे लक्षण.
शरणाने चरण न धरता।
बघूनही तसेच निघून गेल्यास,
कूडल चेन्नसंगय्याचे शरण क्षमा करणार नाहीत./905 [1]

*

Reference:

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

सूचीत परत (index)
Previous लिंगायतमध्ये कायक समानता (कामात समानता) आम्हांस आमचे कुडलसंग असताना Next