Previous जगाचे दोष तुम्ही कशाला निवारण करू पाहता लिंगायतमध्ये स्वर्ग, नरक Next

लिंगायतमध्ये आपल्या लिंगाचा नित्यनेम आपणचि करावा

सूचीत परत (index)

लिंगायतमध्ये आपल्या लिंगाचा नित्यनेम आपणचि करावा

In Lingayat everyone has to do their own puja themself

स्वाश्रयी रतिसुख, आपले जेवण,
दुस-या कुणाकडून येईल का करविता ?
आपल्या लिंगाचा नित्यनेम आपणचि करावा,
पण इतरांकडून येईल का करविता ?
उगाच नावास करती, परि
तुम्हांस कुठून जाणिती, कुडलसंगमदेवा ! /215 [1]

सतीसंगातील रतिसुख, सुग्रास भोजन,
पृथ्वीश्वराची पूजा,
ज्ञानी असेल तर दुस-यांच्या हातून करवेल का ?
रामनाथ, /१७७२ [1]

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

सूचीत परत (index)
*
Previous जगाचे दोष तुम्ही कशाला निवारण करू पाहता लिंगायतमध्ये स्वर्ग, नरक Next