Previous अमुगे रायम्मा वचन हडपद अप्पण्णांची पुण्यत्री लिंगम्मा वचन Next

महिला शरणांच्या वचन (कविता)

अयदक्की लक्कम्मा,     उरिलिंग पेद्दींची पुण्यत्री काळव्वे,     एडेमठच्या नागिदेवय्यांची पुण्यत्री मसणम्मा,     कदिर रेम्मव्वे,     कन्नडि कायकची रेमम्मा ,     काटकूटय्यांची पुण्यस्त्री रेचव्वे,     कालकण्णिय कामम्मा,  कोंडे मंचण्णांची पुण्यस्त्री लक्ष्मम्मा,  कोट्टणद सोमम्मा,  गजेश मसणय्यांची पुण्यत्री,  गुंडय्यांची पुण्यत्री केतलदेवी ,  गोग्गव्वे,  दसरय्यांची पुण्यस्त्री वीरम्मा,  दुग्गळे,  नागलांबिका,  बत्तलेश्वरची पुण्यस्त्री गुड्डव्वे,  बाचिकायकच्या बसवय्यांची पुण्यस्त्री काळव्वे,  बोंतादेवी,  मुक्तायक्का ,  मोळिगे महादेवी,  रायसद मंचण्णांची पुण्यस्त्री रायम्मा,  रेवणसिद्धय्यांची पुण्यस्त्री रेकम्मा,  सत्यक्का,  सिद्धबुद्धय्यांची पुण्यस्त्री काळव्वे, सूळे संकव्वे वचन

सूचीत परत (index)
वाचनाची निवड करा:

निवडलेल्या वचना
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previous अमुगे रायम्मा वचन हडपद अप्पण्णांची पुण्यत्री लिंगम्मा वचन Next