Previous हाविनहाळ कल्लय्या तोंटद सिद्धलिंग शिवयोगी वचन Next

शरणांच्या वचन

,-?- आनंद सिद्धेश्वर ,-?- ईश्वरी वरद चेन्नराम ,-?- एकांतवीर सोडळ ,-?- एकोरामेश्वरलिंग ,-?- गुरूवरद विरूपाक्ष ,-?- जंगमलिंगप्रभुवे ,-?- त्रैलोचन मनोहर मार्णिकेश्वरलिंग ,-?- नंबुंड शिव ,-?- नि:कळंक चेन्नसोमेश्वर ,--?- निजमुक्ति रामेश्वर ,-?- निर्धनप्रिय रामेश्वर ,-?- मर्कटेश्वर ,-?- महालिंग वीररामेश्वर ,बसवोत्तर युग ,करस्थल मल्लिकार्जुनदेव ,काडसिद्धेश्वर ,कुष्टगि करिबसवेश्वर ,गणदासि वीरण्णा ,गुरुसिद्धदेव ,गुहेश्वरय्या ,गोणि मारय्या ,चेन्नय्या ,जक्कणय्या

-?-: हे अज्ञात शरण दाखवते (This shows this Sharana is unknown)

सूचीत परत (index)
वाचनाची निवड करा:

निवडलेल्या वचना
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previous हाविनहाळ कल्लय्या तोंटद सिद्धलिंग शिवयोगी वचन Next