Previous मडिवाळ माचिदेव वचन मोळिगे मारय्या वचन Next

शरणांच्या वचन

मनसंद मारितंदे ,   मनुमुनि गुम्मटदेव ,   मरुळशंकरदेव ,   मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य ,   मळुबाविय सोमण्णा ,   मादार चेन्नय्या ,   मादार धूळय्या ,   मारेश्वरोडेय ,   मेरेमिंडय्या ,मेदर केतय्या ,मैदन रामय्या

सूचीत परत (index)
वाचनाची निवड करा:

निवडलेल्या वचना
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previous मडिवाळ माचिदेव वचन मोळिगे मारय्या वचन Next