Previous जेडर दासिमय्या वचन मडिवाळ माचिदेव वचन Next

शरणांच्या वचन

गावुदि माचय्या ,   गुप्त मंचण्णा ,   गुरुपुरचा मल्लय्या ,   गोरक्ष ,   घट्टिवाळय्या ,   चंदिमरस ,   जगळगट कामण्णा ,   जेडर दासिमय्या ,   जोदर मायण्णा ,डक्केय बोम्मण्णा ,डोहर कक्कय्या ,तळवार कामिदेवय्या ,तुरुगाहि रामण्णा ,तेलुगेश मसणय्या ,दशगण सिंगिदेवय्या ,दसरय्या ,दासोहद संगण्णा ,नगेय मारितंदे ,निजगुणयोगी ,निवृत्ति संगय्या ,नुलिय चंदय्या ,पुरद नागण्णा ,प्रसादि भोगण्णा ,प्रसादि लेंक बंकण्णा ,बहुरूपि चौडय्या ,बळेश मल्लय्या ,बाचिकायकद बसवण्णा ,बालबोम्मण्णा ,बालसंगण्णा ,बाहूर बोम्मण्णा ,बिब्बि बाचय्या ,बोक्कसद चिक्कण्णा ,भोगण्णा

सूचीत परत (index)
वाचनाची निवड करा:

निवडलेल्या वचना
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previous जेडर दासिमय्या वचन मडिवाळ माचिदेव वचन Next