Previous अंबिगर चौडय्या वचन 1375-1416 अरिविन मारितंदे Next

शरणांच्या वचन

अग्घवणि हंपच्या , अग्घवणि होन्नय्या , अजगण्णतंदे , अनामिक नाचय्या , अप्पिदेवय्या , अमरगुंडचा मल्लिकार्जुनतंदे , अमुगिदेवय्या

सूचीत परत (index)
वाचनाची निवड करा:

निवडलेल्या वचना
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previous अंबिगर चौडय्या वचन 1375-1416 अरिविन मारितंदे Next