Previous षण्मुखस्वामी, हेमगल्ल हंप वचन धर्मगुरु बसवेश्वराच्या वचन Next

शरणांच्या वचन

अक्कम्मा अक्कमाहादेवी वचन
अंबिगर चौडय्या वचन 1375-1416 अमुगे रायम्मा वचन
अरिविन मारितंदे अल्लमप्रभुदेव वचन
आदच्या वचन उरिलिंगपेद्दी वचन
चंदिमरस, वचन चेन्नबसवण्ण वचन
जेडर दासिमय्या वचन तोंटद सिद्धलिंग शिवयोगी वचन
देशिकेंद्र संगनबसवय्या धर्मगुरु बसवेश्वराच्या वचन
मडिवाळ माचिदेव वचन महिला शरणांच्या वचन (कविता)
मोळिगे मारय्या वचन शरणांच्या वचन
शरणांच्या वचन शरणांच्या वचन 2216_2299
शरणांच्या वचन 1417_1431 शरणांच्या वचन 1518_1541
शरणांच्या वचन 1591_1682 शरणांच्या वचन 1779_1881
शरणांच्या वचन 1907_1965 शरणांच्या वचन 2022_2052
शरणांच्या वचन 2094_2132 शरणांच्या वचन 2436_2468
शिवयोगि सिद्धरामेश्वर वचन षण्मुखस्वामी, हेमगल्ल हंप वचन
सकळेश मादरस वचन स्वतंत्र सिद्धलिंगेश्वर
हडपद अप्पण्णा वचन हडपद अप्पण्णांची पुण्यत्री लिंगम्मा वचन
हाविनहाळ कल्लय्या
*
Previous षण्मुखस्वामी, हेमगल्ल हंप वचन धर्मगुरु बसवेश्वराच्या वचन Next