Previous उळियुमेश्वर चिक्कण्णा एडेमठच्या नागिदेवय्यांची पुण्यस्त्री मसणम्मा Next

एचरिके कायकद मुक्तनाथय्या

पूर्ण नाव: एचरिके कायकद मुक्तनाथय्या
वचनांकित : हुळियुमेश्वर
कायक (काम): लोकांना सतर्क करणे हे त्याचे काम, रक्षक (पहरेदार) (Guard)


अंगविकार सोडा आणि आता उठा,
अतिवंचनेचा स्वभाव सोडून आता उठा.
तुमच्या भक्तिमुक्तीच्या लिंगात लीन होण्याचे
स्मरण करा आणि उठा.
तुमची गुरुआज्ञा,
तुमचे विरक्ती ज्ञानाचे अवधान ओळखून उठा.
सांगून ठेवतो,
शुद्धसिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न कुरंगेश्वरलिंगात समरस
व्हायचे असेल, तर डोळे झाकून बसू नका. / 1596[1]

याला 'मुत्तण्णा' म्हणूनही ओळखले जाते. याचा काळ इ. स. ११६० असून हा रात्री पहारा देत असे. 'शुद्ध सिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न कुरंगेश्वरलिंग' अंकिताची त्याची अकरा वचने उपलब्ध आहेत. सर्व वचनांमध्ये त्याच्या पहाऱ्याची भाषा असून ती अध्यात्माला जोडली गेली आहे.

चार प्रहरातील एक प्रहर,
भूक, तहान इत्यादी विषयांत खर्च होतो.
दुसरा प्रहर निद्रा, स्वप्न, तळमळ
अशा अनेक अवस्थात निघून जातो.
आणखी एक प्रहर,
स्त्री आलिंगनात, अधरचुंबनात इत्यादी
अनेक अंगविकारात निघून जातो.
आणखी एक प्रहर आहे :
आपापले या जगी येण्याचे प्रयोजन जाणून,
पुढे घडणारे योग्य-अयोग्य जाणून,
नित्य-नियमाचे आचरण करावे.
तुमची शिवार्चना, पूजा, प्रणव पठण,
पक्व दृढभाव, विरक्तीची आस, सद्भक्तीची मुक्ती,
या आचरणांतील नियम चुकवू नको.
अरुणोदय होण्याआधी,
पशु-पक्ष्यांचा कलरव, वन्य प्राण्यांचा चित्कार,
नरमानवांच्या चाहुलीआधीच ध्यानासक्त व्हावे,
शुद्धसिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न
कुरंगेश्वरलिंगात समरस होण्यासाठी. / 1597[1]

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

सूचीत परत (index)
*
Previous उळियुमेश्वर चिक्कण्णा एडेमठच्या नागिदेवय्यांची पुण्यस्त्री मसणम्मा Next