Previous अजगण्णतंदे अप्पिदेवय्या Next

अनामिक नाचय्या (काळ इ. स. ११६०)

पूर्ण नाव: अनामिक नाचय्या
वचनांकित : नाचय्यप्रिय चेन्नरामय्या

भुकेला अंत नाही, विषयोपभोगाला कुळ नाही;
मरणाला गौरव नाही, आशेला मर्यादा नाही.
या सर्वांपासून दूर अनामिक नाचय्यप्रिय चेन्नरामय्या/1420 [1]

याचे गाव मारुडिगे असून 'अनामिक' या शब्दावरून तो शूद्र असावा असे दिसते. याचा उद्योग तेल काढणे. काळ इ. स. ११६०. 'नाचय्यप्रिय चेन्नराम' अंकिताची पाच वचने उपलब्ध आहेत. त्यांमध्ये तात्त्विक विषय कूट भाषेत मांडले आहेत.

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

सूचीत परत (index)
*
Previous अजगण्णतंदे अप्पिदेवय्या Next