Previous अग्घवणि होन्नय्या अनामिक नाचय्या Next

अजगण्णतंदे (काळ इ. स. ११६० )

पूर्ण नाव: अजगण्णतंदे
वचनांकित : महाघन सौराष्ट्र सोमेश्वर लिंग

सूर्यास पाहिलेल्या अंधकाराप्रमाणे झाला मज गुरुपदेश,
वायूच्या हाती सापडलेल्या दिव्याप्रमाणे झाला मज गुरुपदेश,
अग्नीच्या मुखी सापडलेल्या कर्पूराप्रमाणे झाला मज गुरुपदेश.
सद्गुरूंनी माझ्या करस्थली महाघन सौराष्ट्र सोमेश्वर लिंगाची
कृपा केल्याने सकल प्रपंच पळून गेला./1419 [1]

शरणी मुक्तायक्काचा हा थोरला भाऊ. याचे गाव लक्कुंडी असून तेथील सोमेश्वरदेवाचा तो भक्त होता. इष्टलिंग आपल्या तोंडात धारण करणारा विशिष्ट गुप्तभक्त होता. त्याची मानसिक स्थिती भावलिंगपूजेत मग्न असे. अनेक वचनकारांनी त्याला ऐक्यस्थलाचा प्रतिनिधी म्हणून संबोधिले आहे. मुक्तायक्काच्या वचनांमध्ये याच्या थोर व्यक्तिमत्त्वाचे वर्णन आढळते. याचा काळ इ. स. ११६० असून 'महाघन सौराष्ट्र सोमेश्वर' अंकिताची याची दहा वचने उपलब्ध आहेत. गुरूचे लक्षण, गुरु-शिष्य संबंधाचे स्वरूप, शरणाचे असाधारण व्यक्तिमत्त्व या गोष्टी वचनांमध्ये व्यक्त झाल्या आहेत. चेन्नबसवण्णा आपल्या एका वचनात 'प्रभुदेवांच्या दहा वचनांना अजगण्णाचे एक वचन समान' असे सांगून त्याच्या वचनांची श्रेष्ठता सांगितली आहे.

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

सूचीत परत (index)
*
Previous अग्घवणि होन्नय्या अनामिक नाचय्या Next