"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ "

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 24, 2017ರಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ

Lingayat Maha Rally held at Kalburgi on 24th September 2017, to get Independent Recognition from Govt.

 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
 • Lingayat Maharally 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
Back to Index
*
PreviousHubballi-Lingayat-RallyLatur-Lingayat-RallyNext
*