Previous Shivmogga Bagalkot Telengana, Andhra Organizations Next

List of Lingayat Maths at Bangalore city and Rural Districts

*

Note: This list is old one may not be accurate! Please check and proceed.

BENGALURU (CITY) DIST
Sha. Bra. Shri. Renuka Shivacharya Swamiji Shri Rajapur Samsthanamatha Anekal Bengaluru Taluk, Bengaluru(City) Dist.
Shri. Ma. NI. Pra. Charamurthi Sachidananad Swamiji Ekadala Bilva Shri Bandeshwara Matha Kengeri Bengaluru Dist.
Shri. Ma.Ni. Pra. Immadi Shantaveera Swamiji Shri KoladaMatha H Siddayya Road Bengaluru
Shri. Ma. Ni. Pra. Immadi Chidghana Swamiji Shri Ganjam Matha Mamulupete, Bengaluru
Shri Ma. Ni. Pra. Mallikarjun Swamiji Shri Guruvannadevara Matha, Aralepete Bengaluru
Shri Godurayyana Matha Balepete, Bengaluru
Shri Ma.Ni. Pra. Dr. Shivakumar Swamiji Shri Jangama Matha Shivanagar Bengaluru
Shri Shivamurthy Murugh Rajendra Sharanru Shri Tippashetty Matha Gandhinagar Bengaluru
Shri. Ma. Ni. Pra. Basavalinga Swamiji Shri Doddamatha Akkipete Main Road Bengaluru
Shri Naragundadevar Matha Arlepete Bengaluru
Shri Ma. Ni. Pra. Immadi Nijaguna Swamiji Shri Nijaguna Jangama Matha, Gavipuram Bengaluru
Shri. Ma. Ni. Pra. Immadi Shivarudra Swamiji Shri Beli Matha, Binnipete Belimath Road Bengaluru
Shri Mahantina Matha Chikkapete Bengaluru
Sha. Bra. Shri. Immadi Shivakumar Shivacharya Swamiji Shri Muttina Kantematha, Akkipete, Park Road Bengaluru-53
Sha. Bra. Shri. Mahanatalinga Shivacharya Swamiji Shrimad Vibhutipur ViraSimhasana Matha, Vibhutipur, Marut Halli Post Bengaluru
Shri. Ma. Ni. Pra. Mummadi Shankar Swamiji Shri Shantadevar Matha Manevarte Pete Bengaluru-53
Shri. Ma. Ni. Pra. Mallikarjun Swamiji Shri Sarpabhushan Matha Gandhinagar, Bengaluru
Shri Pattada Parvataraj Shivacharya Swamiji Shri Hunasamaranhalli Samsthanamatha, Hunsamaranhalli, North Region Bengaluru
Bengaluru Rural Dist
Shri. Ma. Ni. Pra. Basavaraj Swamiji Shri Khanai Matha, Dodda Belavangala Doddaballapura Taluk, Bengaluru Rural Dist.
. Shi. Ma. Ni. Pra. Mahadeva Swamiji Shri Basava Kalyana Matha, Vijayapura Devanahalli Taluk, Bengaluru Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra Rudramuni Swamiji Shri Kalve Matha, Tyamagondlu Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural Dist.
. Shri. Ma. Ni. Pra. Rudrarmuni Swamiji Shri Doddamatha, Doddabele Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural Dist.
. Shri. Ma. Ni. Pra. Saddashiva Swamiji Shri Pavada Basavannadevara Matha Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural Dist.
Shri Hosamatha Nelamangala Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural Dist.
Sha. Bra. Shri Renuk Shivacharya Swamiji Shri Mahantina Matha, Near Matha Nelamangala , Bengaluru Rural Dist.
Sha. Bra. Shri Malaya Shantamuni Desikendra Shivacharya Swamiji Shri Melnagavi Virasimhasana Samsthanamath, Shivagange, Melanagavi Nelamangala, Bengaluru Rural Dist.
Sha. Bra. Siddalinga Shivacharya Swamiji Shri Kambalu Samsthanamatha, Shivaganage Nelamangala Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural Dist.
Sha, Bra, Shri Rudramuni Shivacharyua Swamiji Shri Honnamma Gavi Samstahan Matha, Shivagange Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural Dist.
Sharane Katyayaini Sharane Virammanavar Matha, Ganigar Pete, Hosakote Taluka, Bengaluru Dist.
Back to index
Previous Shivmogga Bagalkot Telengana, Andhra Organizations Next